Kopírovanie, distribúcia, alebo akákoľvek forma publikovania či iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na týchto web stránkach sú zakázané bez výslovného súhlasu spoločnosti UPC DTH s.à.r.l.

Informácie o spoločnosti

  • Obchodné meno: UPC DTH S.à r.l.
  • Adresa sídla: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg, Luxembourg
  • Poštová adresa: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg, Luxembourg
  • Číslo registrácie: B87905
  • Registrovaná v: Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
  • Číslo DPH: LU23716367
  • Štatutári: Catalin Itu, Alexandra Calapareanu
  • Základné imanie: 412.400 EUR
^M