Signál

 1. Z akých družíc vysielame signál?

  Satelitná televízia freeSAT na šírenie televízneho vysielania na území SR využíva signál z družíc Thor 5 a Thor 6 (0,8W). Satelitnú anténu nasmerujte na J až JZ.

Kto nainštaluje služby

 1. Ako postupovať pri inštalácii technikom?

  O inštaláciu satelitnej antény môžete požiadať aj certifikovaného technika vo Vašom okolí. Ich zoznam a kontaktné údaje nájdete tu.

Ako funguje samoinštalácia?

 1. Ako postupovať pri inštalácii technikom?

  Službu freeSAT je možné nainštalovať aj prostredníctvom samoinštalácie. Pre príjem satelitnej televízie freeSAT si potrebujete zaobstarať satelitnú anténu s príslušenstvom. Satelitný prijímač a dekódovaciu kartu freeSAT vám zapožičiame v rámci zmluvy. V prípade, že už satelitný prijímač máte, pri založení zmluvy od nás dostanete kompatibilnú dekódovaciu kartu (IRDETO ICE).

Inštalačný príspevok

 1. Kedy mám nárok na inštalačný príspevok?

  Pri objednávke balíka freeSAT medium HD alebo freeSAT plus HD Vám poskytneme príspevok na inštaláciu, pokiaľ je inštalácia vykonávaná našimi zmluvnými technikmi. Ich zoznam a kontaktné údaje nájdete tu. Inštalačný príspevok poskytujú len označené predajne.

 2. Aká je výška inštalačného príspevku?

  Pri službe s kartou máte možnosť získať príspevok na pretočenie paraboly vo výške 25€, pri službe so zariadením vo výške 30 - 60€ (podľa rozsahu objednaných služieb).

Problém s inštaláciou

 1. Čo mám robiť pri problémoch s inštaláciou

  Ak zistíte akýkoľvek problém s Vašou inštaláciou, kontaktujte technika, ktorý Vám službu freeSAT inštaloval, prípadne kontaktujte niektorého z našich certifikovaných partnerov vo Vašom okolí. Ich zoznam a kontaktné údaje nájdete tu.

Vplyv počasia na kvalitu príjmu satelitnej televízie

 1. Oblačnosť

  Extrémne meteorologické javy, ako je silná búrka, husté sneženie, námraza, apod. môžu vo výnimočných prípadoch spôsobiť zhoršenie vášho satelitného príjmu. Signál z družice totiž nemusí cez túto „hradbu“ preniknúť až k vašej satelitnej anténe (parabole) v dostatočnej kvalite. Neznamená to ale, že by freeSAT prestal fungovať, len sú momentálne extrémne zhoršené vaše konkrétne príjmové podmienky.

  Pokiaľ však u vás k zhoršeniu kvality televízneho príjmu dochádza opakovane aj pri každom bežne zhoršenom počasí, nie je príčina v freeSATu, ale ukazuje to na poruchu na vašom prijímacom zariadení (nesprávne nastavenie satelitnej antény, porucha na konektoroch, porušenie koaxiálneho kábla či LNB, prehnutá anténa alebo rušenie signálom WiFi či GSM). Pri správnom nastavení nemôžu bežné výkyvy počasia satelitný príjem nijak viditeľne zhoršovať.

 2. Vietor

  Silný vietor môže vychýliť nasmerovanie vašej satelitnej antény a tým aj zhoršiť kvalitu vášho televízneho príjmu. Pri stabilnom uchytení antény však môžu silné nárazy vetra spôsobovať len momentálne výpadky.

  Pokiaľ však nie je vaša anténa upevnená dostatočne, môže dôjsť aj k trvalému vychýleniu.

  
S niektorými drobnými problémami si môžete poradiť sami (odstránenie vrstvy snehu či ľadu zo satelitnej antény). V ostatných prípadoch je však nevyhnutný odborný zásah servisným technikom vybaveným zodpovedajúcim meracím zariadením (nasmerovanie satelitnej antény, kontrola funkčnosti LNB, konektorov, koaxiálneho káblu, rušenie, apod.) – zoznam našich partnerských predajní a servisov satelitnej techniky nájdete tu.