Vážený zákazník, ako sme Vás informovali vo vašom vyúčtovaní, venujte, prosím, pozornosť zmene fakturačného procesu za služby freeSAT. Od nasledujúceho fakturačného obdobia vám bude vyúčtovanie za služby freeSAT doručované o niekoľko dní neskôr, konkrétne okolo 13. dňa v mesiaci pre platbu poukážkou, bankovým prevodom alebo Inkasom.

Mení sa iba čas doručenia a splatnosti, táto zmena nemá vplyv na účtovacie obdobie a fakturovanú sumu.