Pozor! Nové číslo účtu freeSAT.
Spät na zoznam noviniek

Pozor! Nové číslo účtu freeSAT.

12.10.2021


Pozor! Nové číslo bankového účtu pre úhradu služieb freeSAT.

Vážení zákazníci,
Prosíme, aby ste úhradu služieb freeSAT realizovali už len výhradne na nový bankový účet SK11 8130 0000 0020 1454 0402.

Svoje faktúry v elektronickej podobe nájdete vždy v portáli Môj freesat.