CENTRUM PODPORY - TECHNICKÉ AKTUALITY

Pozor! Nové číslo bankového účtu pre úhradu služieb freeSAT!

Pre platby používajte výhradne nové číslo účtu SK11 8130 0000 0020 1454 0402 uvedené na faktúre. Ďakujeme.

Svoje faktúry v elektronickej podobe nájdete vždy v portáli Môj freesat.

Dokumenty na stiahnutie - balíčky freeSAT Smart, freeSAT Multi, freeSAT Kombi

Tu si môžete stiahnuť najobľúbenejšie dokumenty týkajúce sa balíčkov freeSAT Smart, freeSAT Multi a freeSAT Kombi. Ďalšie dokumenty nájdete tu.

Prehľad programov Parametre ladenie Skylink Live TV Cennik a podmienky freeSAT MAGAZÍN

Dokumenty na stiahnutie - balíčky light, medium HD, plus HD

Tu si môžete stiahnuť dokumenty týkajúce sa balíčkov light, medium HD a plus HD. Ďalšie dokumenty nájdete tu.

Prehľad programov Parametre ladenie Skylink Live TV

Už som zákazníkom

Prihláste sa do sekcie Môj freeSAT

Môj freeSAT