1. Prestali mi hrať len niektoré programy (ostatné fungujú normálne)

  Ak vám prestali hrať len niektoré programy, môže to mať viac príčin. Väčšina satelitných prijímačov dokáže zobraziť na televízore tzv. chybovú hlášku, a to v podobe kódu alebo textu, ktorý vám pomôže príčinu identifikovať. Ak takýto prijímač nepoužívate, pokúste sa problém identifikovať sami. Môže ísť o niektorú z týchto príčin:

  1) Skončilo mi predplatené obdobie a neuhradil som faktúru na ďalšie obdobie
  (chybové hlášky E16-4 alebo E18-4 alebo E19-4)
  Služby, ktoré sú na vašej satelitnej karte aktuálne aktívne, si môžete overiť v samoobslužnom portáli Môj freeSAT.

  2) Dlhšiu dobu som freeSAT nepoužíval
  (chybová hláška E30-4)

  Ak ste freeSAT nepoužívali dlhšie ako 14 dní, môže trvať trochu dlhšie, kým po opätovnom spustení programy opäť naskočia (až 30 minút). Pozor! Prepínanie medzi programami môže dobu čakania výrazne predĺžiť – prepnite na program Prima Love a POČKAJTE BEZ PREPÍNANIA MEDZI PROGRAMAMI, až program naskočí.

  Ak chcete vaše čakanie skrátiť na minimum, nechajte si zaslať na vašu satelitnú kartu tzv. autorizačný zápis, a to cez samoobslužný portál Môj freeSAT.

  3) Program zmenil vysielacie parametre alebo bol vyradený z programovej ponuky freeSAT
  (chybové hlášky E16-4 nebo E19-4)

  Čas od času je z rôznych prevádzkových dôvodov potrebné zmeniť vysielacie parametre niektorých programov. Väčšina satelitných prijímačov používaných pre satelitnú televíziu freeSAT sú vybavené funkciou automatického ladenia a usporiadania programov, a v takom prípade váš prijímač všetky zmeny vykoná automaticky. Pokiaľ taký prijímač nevlastníte, programy vám pri zmene parametrov prestanú hrať, je potrebné ich naladiť manuálne – viď Potrebujem naladiť niektoré programy freeSAT.

  O prípadných zmenách vysielacích parametrov alebo zmenách v programovej ponuke freeSAT informujeme vždy v sekcii Novinky.

  4) Na tomto programe je zapnuté vekové obmedzenie
  (chybová hláška E136-4)

  Pre sledovanie tohto programu zadajte PIN a vypnite rodičovský zámok.

  5) Vo vašom satelitnom prijímači nie je správne vložená satelitná karta freeSAT
  (chybové hlášky E04-4, E05-4, E06-4 nebo E33-4)

  Skontrolujte správne vloženie satelitnej karty vo vašom prijímači. Pri zlom kontakte môže pomôcť pretretie kovového čipu (najlepšie klasickou kancelárskou gumou).

  TIP PRE VÁS!

  Nezabudnite, že okrem satelitného televízneho príjmu máte s freeSATom prístup aj k internetovej televízii Skylink Live TV, takže o svoju televíznu zábavu nikdy neprídete!

 2. Nehrajú mi vôbec žiadne programy

  Ak vám prestali fungovať úplne všetky televízne programy, teda aj nekódované, ako napr. 1 Music Channel, U TV alebo Sky News, nie je problém vo freeSATe, ale vo vašom prijímacom zariadení (satelitná anténa, kabeláž, konektory, satelitný prijímač).

  Najskôr skontrolujte, či sú všetky káble správne zapojené, alebo v zimnom období, či nie je vaša satelitná anténa pokrytá vrstvou snehu alebo ľadu. Ak neodhalíte žiadny problém, ktorý môžete odstrániť sami, využite odborné služby niektorej z firiem, ktoré sa zaoberajú satelitnou technikou.

  TIP PRE VÁS!

  Nezabudnite, že okrem satelitného televízneho príjmu máte s freeSATom prístup aj k internetovej televízii Skylink Live TV, takže o svoju televíznu zábavu nikdy neprídete!