Ak ste freeSAT nepoužívali dlhšie ako 14 dní, môže to trvať trochu dlhšienež sa pri opätovnom spustení programy znova rozohrajú (až 30 minút). Pozor! Prepínanie medzi programami môže dobu čakania výrazne predĺžiť - prepnite na program Jednotka HD a POČKAJTE BEZ PREPÍNANIE MEDZI PROGRAMY, až program naskočí.

 Ak chcete vaše čakanie skrátiť na minimum, nechajte si zaslať na vašu satelitný kartu tzv. autorizačnej zápis, a to cez samoobslužný portál Môj freeSAT, stačí kliknúť na tlačidlo nižšie.

Reaktivácia Smart karty-Môj freeSAT!