Spoločnosť UPC DTH S.à r.l. si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste mali istotu, že s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzame s veľkou opatrnosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov o ochrane údajov a súkromia. Tieto zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") popisujú, ako získavame a spracovávame vaše Osobné údaje, keď využívate produkty a služby, ktoré poskytujeme. Tieto Zásady upravujú, ako naša spoločnosť UPC DTH S.à r.l. bude nakladať s Osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete buď na základe predchádzajúceho oznámenia, alebo po udelení vášho súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú.

Tieto Zásady sa vzťahujú na všetkých zákazníkov spoločnosti UPC DTH S.à r.l. a jej dcérskych spoločností. Vzťahujú sa aj na všetkých návštevníkov našich webových stránok, ktorí môžu, avšak nemusia, byť zákazníkmi spoločnosti UPC DTH S.à r.l.

Tieto Zásady treba chápať v spojitosti s našimi Všeobecnými podmienkami a prípadnými osobitnými podmienkami vzťahujúcimi sa na produkty a služby, ktoré ste si objednali. Tieto Zásady môžeme po určitom čase zmeniť. Prípadné zmeny na našich webových stránkach.

Naše produkty a služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky ďalších spoločností a nimi ponúkané služby; tieto spoločnosti môžu mať vlastné zásady o ochrane súkromia. Odporúčame vám zoznámiť sa so zásadami ochrany súkromia týchto tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za zásady ochrany súkromia ani za produkty a služby týchto tretích strán.

^M