Navigácia

Spoločnosť Canal+ Luxembourg S. à r.l. (ďalej len „Poskytovateľ“)si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste mali istotu, že s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzame s veľkou opatrnosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov o ochrane údajov a súkromia. Tieto zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") popisujú, ako získavame a spracovávame vaše Osobné údaje, keď využívate produkty a služby, ktoré poskytujeme. Tieto Zásady upravujú, ako Poskytovateľ bude nakladať s Osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete buď na základe predchádzajúceho oznámenia, alebo po udelení vášho súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú.

Tieto Zásady sa vzťahujú na všetkých zákazníkov Poskytovateľa a jej dcérskych spoločností. Vzťahujú sa aj na všetkých návštevníkov našich webových stránok, ktorí môžu, avšak nemusia, byť zákazníkmi Poskytovateľa.

Tieto Zásady treba chápať v spojitosti s našimi Všeobecnými podmienkami a prípadnými osobitnými podmienkami vzťahujúcimi sa na produkty a služby, ktoré ste si objednali. Tieto Zásady môžeme po určitom čase zmeniť. Prípadné zmeny na našich webových stránkach.

Naše produkty a služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky ďalších spoločností a nimi ponúkané služby; tieto spoločnosti môžu mať vlastné zásady o ochrane súkromia. Odporúčame vám zoznámiť sa so zásadami ochrany súkromia týchto tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za zásady ochrany súkromia ani za produkty a služby týchto tretích strán.