Orientačný návod pre naladenie programov v satelitních prijímačoch:


Existuje veľké množstvo rôznych modelov satelitných prijímačov, pričom každý z nich má odlišný spôsob ovládania. Nie je preto bohužiaľ možné pripraviť jediný univerzálne platný návod pre naladenie. Napriek tomu sme sa pokúsili pripraviť pre vás aspoň tento orientačný návod, ktorý popisuje hlavné kroky pri ladení.

Na úvod – pri ladení sú dôležité tieto tlačidlá na diaľkovom ovládači vášho prijímača:
 • MENU (niekedy označené aj SETUP) – týmto tlačidlom sa vyvolá a zobrazí základná ponuka možností pre ovládanie a nastavenie satelitného prijímača.

 • Šípky (˄ ˅ ˂ ˃) – umožňujú posun medzi položkami v menu hore a dolu, či doľava a doprava.

 • OK– potvrdenie voľby

 • EXIT (niekedy označené tiež BACK alebo SPÄŤ) – stlačenie tohto tlačidla spôsobí návrat o krok späť a v niektorých prípadoch aj uloženie vykonanej akcie.

 • Farebné tlačidlá – vyvolajú spustenie niektorých na obrazovke avizovaných procesov..

 

KROK 1

Zapnite satelitný prijímač a prepnite ho na niektorý z kódovaných programov (najlepšie STV1 HD).

KROK 2

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Menu (Setup) – na televízore sa zobrazí hlavná oblasť nástrojov pre ovládanie satelitného prijímača. Pokiaľ sa najskôr zobrazí požiadavka na zadanie kódu, zadajte 0000 alebo 1234.

KROK 3

Vyhľadajte a zvoľte položku, ktorá je označovaná ako Vyhľadávanie staníc (niekedy tiež Vyhľadávanie programov, Manual scan, Ručné ladenie, Prechádzanie TP, Inštalácia apod.) – zobrazí sa nové okno, v ktorom bude potrebné zvoliť spôsob či režim vyhľadávania (ladenia) a zadať nové parametre.

KROK 4

V okne Vyhľadávanie programov najskôr zvoľte položku, ktorá býva označovaná ako Režim vyhľadávania (spôsob vyhľadávania). Existuje viac možností, ale nie všetky sú pre naše ladenie vhodné:

AUTO (neodporúčame) – vyhľadá a naladí všetky programy len na tých frekvenciách, ktoré už sú v prijímači uložené, tzn. v prípade nových frekvencií sa nenaladia všetky programy freeSATu. Na druhej strane sa však naladí tiež veľké množstvo najrôznejších zahraničných programov, ktoré nemajú pre slovenského diváka pridanú hodnotu a zbytočne by len zapĺňali miesto v zozname programov.

MANUAL/RUČNÉ (ODPORÚČAME) – zadávame postupne jednotlivé frekvencie programov, ktoré chceme naladiť a k nim prislúchajúce parametre – vyhľadá a naladí všetky programy freeSATu. (Niektoré prijímače sú vybavené aj voľbou Sieťové vyhľadávanie, ktoré vám môže veľmi zjednodušiť prácu v režime manuálneho ladenia, a to predovšetkým v prípade, kedy potrebujete ladiť viac programov, resp. viac frekvencií – podrobnejší popis tejto možnosti viď nižšie.)

ADVANCED / ROZŠÍRENÉ / SMATV, aj. (neodporúčame)

KROK 5

Po zvolení manuálneho režimu je teraz potrebné zadať všetky parametre programov, ktoré chceme naladiť a vzťahujú sa k jednej frekvencii (k jednej frekvencii so zodpovedajúcimi parametrami sa vzťahuje väčšinou viac programov). Konkrétne zadávame tieto parametre:

Satelit – vyberte zo zoznamu satelit označený ako Thor 0,8°W (niekedy aj Thor 5, Thor 6, Intelsat 10-02 )

Frekvencia (Kmitočet) – zadajte číslo alebo vyberte zo zoznamu (ide sa o čísla v tvare 11804, 12054, 12169, a pod.)

Polarizácia – vyberte zo zoznamu (možnosti sú Vertikálna alebo Horizontálna)

FEC – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parametre v tvare 3/4, 3/5, a pod.)

Symbolová rýchlosť – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parameter v tvare 2800 alebo 30000 a pod.)

Norma – vyberte zo zoznamu (jedná sa o parametre v tvare DVB-S2/8PSK, DVB-S apod.)

Pilot – vyberte zo zoznamu (On alebo Off, niekedy tiež Zap alebo Vyp)

Aktuálne parametre pre jednotlivé programy nájdete v súbore Zoznam frekvencii, ktorý nájdete v sekcii na stiahnutie.

KROK 6

Po zadaní všetkých parametroch danej frekvencie prejdite na položku Vyhľadávanie a potvrďte tlačidlom OK – všetky programy, ktoré sa vzťahujú k danej frekvencii sa vyhľadajú a naladia s týmito novými parametrami. Vyhľadané programy uložte.

Ak už program existoval, zostane na rovnakej pozícii. Ak ide o nový program, nájdete ho na konci zoznamu programov.

KROK 7

Analogicky postupujte pri vyhľadaní a naladení aj u ostatných programov/frekvencií.

Sieťové vyhľadávanie

Ako už bolo uvedené vyššie, v prípade niektorých prijímačov existuje voľba tzv. Sieťového vyhľadávania, ktorá vám veľmi zjednoduší ladenie v režime manuálneho vyhľadávania, a to hlavne v prípadoch, kedy potrebujete naladiť viac programov, resp. viac frekvencií. Vďaka tejto možnosti nemusíte postupne zadávať a ladiť jednotlivé frekvencie, ale stačí zadať len parametre vzťahujúce sa k jedinej frekvencii (tzv. domáceho transpondéru – 11727 MHz prípadne 11804 MHz ) a prijímač vám v jednom kroku nanovo naladí všetky programy freeSATu. Konkrétne sa jedná o tieto parametre:

 • Satelit Thor 6 0,8°W
 • Frekvencia (kmitočet) – 11727 MHz
 • Polarizácia – Vertikálna
 • FEC – 7/8
 • Symbolová rýchlosť - 28000
 • Norma – DVB-S

Po zadaní týchto parametrov prejdete na položku Sieťové vyhľadávanie a potvrďte tlačidlom OK – ako už bolo uvedené, prijímač vyhľadá a naladí všetky programy freeSATu. Už existujúce programy opäť zostanú na rovnakej pozícii a nové programy sa zaradia na koniec zoznamu programov.