Existuje veľké množstvo rôznych modelov satelitných prijímačov, pričom každý z nich má odlišný spôsob ovládania. Nie je preto, bohužiaľ, možné pripraviť jediný univerzálne platný návod pre naladenie. Ak ste nenašli návod na naladenie programov vo vašom satelitnom prijímači na tejto stránke, pripravili sme sa pre vás nižšie uvedený orientačné návod, ktorý opisuje hlavné kroky pri ladení.

Ak využívate niektorý z balíčkov light, medium HD alebo plus HD (prijímate signál zo satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W), môžete si ho stiahnuť v přehldné podobe tu.

Na úvod – pri ladení sú dôležité tieto tlačidlá na diaľkovom ovládači vášho prijímača:
 • MENU (niekedy označené aj SETUP) – týmto tlačidlom sa vyvolá a zobrazí základná ponuka možností ovládanie a nastavenie satelitného prijímača.

 • Šípky (˄ ˅ ˂ ˃) – umožňujú posun medzi položkami v menu hore, dolu, či doľava a doprava.

 • OK– potvrdenie voľby.

 • EXIT (niekedy označené tiež BACK alebo SPÄŤ) – stlačenie tohto tlačidla spôsobí návrat o krok späť a v niektorých prípadoch aj uloženie vykonanej akcie.

 • Farebné tlačidlá – vyvolajú spustenie niektorých na obrazovke avizovaných procesov.


KROK 1

Zapnite satelitný prijímač a prepnite ho na niektorý z kódovaných programov (najlepšie STV1 HD).

KROK 2

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Menu (Setup) – na televízore sa zobrazí hlavná oblasť nástrojov na ovládanie satelitného prijímača. Pokiaľ sa najskôr zobrazí požiadavka na zadanie kódu, zadajte 0000 alebo 1234.

KROK 3

Vyhľadajte a zvoľte položku, ktorá je označovaná ako Vyhľadávanie staníc (niekedy tiež Vyhľadávanie programov, Manual scan, Ručné ladenie, Prechádzanie TP, Inštalácia apod.) – zobrazí sa nové okno, v ktorom bude potrebné zvoliť spôsob či režim vyhľadávania (ladenia) a zadať nové parametre.

KROK 4

V okne Vyhľadávanie programov najskôr zvoľte položku, ktorá býva označovaná ako Režim vyhľadávania (spôsob vyhľadávania). Existuje viac možností, ale nie všetky sú pre naše ladenie vhodné:

AUTO (neodporúčame) – vyhľadá a naladí všetky programy len na tých frekvenciách, ktoré už sú v prijímači uložené, tzn. v prípade nových frekvencií sa nenaladia všetky programy freeSATu. Na druhej strane sa však naladí tiež veľké množstvo najrôznejších zahraničných programov, ktoré nemajú pre slovenského diváka pridanú hodnotu a zbytočne by len zapĺňali miesto v zozname programov.

MANUAL/RUČNÉ (odporúčamé) – zadávame postupne jednotlivé frekvencie programov, ktoré chceme naladiť a k nim prislúchajúce parametre – vyhľadá a naladí všetky programy freeSATu. (Niektoré prijímače sú vybavené aj voľbou Sieťové vyhľadávanie, ktorá vám môže veľmi zjednodušiť prácu v režime manuálneho ladenia, a to predovšetkým v prípade, keď potrebujete ladiť viac programov, resp. viac frekvencií – podrobnejší popis tejto možnosti – pozri nižšie.)

ADVANCED/ROZŠÍRENÉ/SMATV aj. (neodporúčame)

KROK 5
A) platí pre zákazníkov, ktorí majú niektorý z balíčkov freeSAT Smart, freeSAT Multi alebo freeSAT Kombi = prijímajú signál zo satelitu Astra 23,5°E a 19,2°E

Po zvolení manuálneho režimu je teraz potrebné zadať všetky parametre programov, ktoré chceme naladiť a vzťahujú sa na jednu frekvenciu (na jednu frekvenciu so zodpovedajúcimi parametrami sa vzťahuje väčšinou viac programov). Konkrétne zadávame tieto parametre:

Satelit – vyberte zo zoznamu satelit označený ako Astra 23,5°E a 19,2°E

Frekvencia (Kmitočet) – zadajte číslo alebo vyberte zo zoznamu (ide sa o čísla v tvare 11739, 11856, 11876 a pod.)

Polarizácia – vyberte zo zoznamu (možnosti sú Vertikálna a Horizontálna)

FEC – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parametre v tvare 3/4, 3/5 a pod.)

Symbolová rýchlosť – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parameter v tvare 27500 alebo 29900 a pod.)

Norma – vyberte zo zoznamu (ide o parametre v tvare DVB-S2/8PSK, DVB-S apod.)

Aktuálne parametre pre jednotlivé programy nájdete v súbore Zoznam frekvencií, ktorý nájdete v sekcii na stiahnutie.

B) platí pre zákazníkov, ktorí majú niektorý z balíčkov light, medium HD alebo plus HD = prijímajú signál zo satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W

Po zvolení manuálneho režimu je teraz potrebné zadať všetky parametre programov, ktoré chceme naladiť a vzťahujú sa na jednu frekvenciu (na jednu frekvenciu so zodpovedajúcimi parametrami sa vzťahuje väčšinou viac programov). Konkrétne zadávame tieto parametre:

Satelit – vyberte zo zoznamu satelit označený ako Thor 0,8°W (niekedy aj Thor 5, Thor 6, Intelsat 10-02 )

Frekvencia (Kmitočet) – zadajte číslo alebo vyberte zo zoznamu (ide sa o čísla v tvare 11804, 12054, 12169 a pod.)

Polarizácia – vyberte zo zoznamu (možnosti sú Vertikálna a Horizontálna)

FEC – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parametre v tvare 3/4, 3/5 a pod.)

Symbolová rýchlosť – zadajte alebo vyberte zo zoznamu (ide o parameter v tvare 2800, 30000 a pod.)

Norma – vyberte zo zoznamu (ide o parametre v tvare DVB-S2/8PSK, DVB-S apod.)

Aktuálne parametre pre jednotlivé programy nájdete v súbore Zoznam frekvencií, ktorý nájdete v sekcii na stiahnutie.

KROK 6

Po zadaní všetkých parametrov danej frekvencie prejdite na položku Vyhľadávanie a potvrďte tlačidlom OK – všetky programy, ktoré sa vzťahujú na danú frekvenciu, naladia s týmito novými parametrami a uloží na koniec zoznamu.

KROK 7

Analogicky postupujte pri vyhľadávaní a ladení aj u ostatných programoch/frekvenciách.

Sieťové vyhľadávanie

Ako už bolo uvedené vyššie, v prípade niektorých prijímačov existuje voľba tzv. sieťového vyhľadávania, ktorá vám veľmi zjednoduší ladenie v režime manuálneho vyhľadávania, a to hlavne v prípadoch, keď potrebujete naladiť viac programov, resp. viac frekvencií. Vďaka tejto možnosti nemusíte postupne zadávať a ladiť jednotlivé frekvencie, ale stačí zadať len parametre vzťahujúce sa na jedinú frekvenciu (tzv. domáceho transpondéru) a prijímač v jednom kroku nanovo naladí všetky programy freeSATu.

Pre zákazníkov, ktorí majú niektorý z balíčkov freeSAT Smart, freeSAT Multi alebo freeSAT Kombi = prijímajú signál zo satelitu Astra 23,5°E a 19,2°E. Konkrétne sa jedná o tieto parametre:

 • Satelit Astra 23,5°E
 • Frekvencia (kmitočet) – 12 070 MHz
 • Polarizácia – Horizontálna
 • FEC – 3/4
 • Symbolová rýchlosť - 27 500
 • Norma – DVB-S


Pre zákazníkov, ktorí majú niektorý z balíčkov light, medium HD alebo plus HD = prijímajú signál zo satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W. Konkrétne sa jedná o tieto parametre:

 • Satelit Thor 6 0,8°W
 • Frekvencia (kmitočet) – 11 727 MHz
 • Polarizácia – Vertikálna
 • FEC – 7/8
 • Symbolová rýchlosť - 28 000
 • Norma – DVB-S


Po zadaní týchto parametrov prejdite na položku Sieťové vyhľadávanie a potvrďte tlačidlom OK – ako už bolo uvedené, prijímač vyhľadá a naladí všetky programy freeSATu. Už existujúce programy opäť zostanú na rovnakej pozícii a nové programy sa zaradia na koniec zoznamu.

Stručné návody na manuálnu naladenie programu alebo spustenie funkcie FastSan (automatické ladenie a usporiadanie programov) v najpoužívanejších satelitných prijímačov nájdete na tejto stránke.