Pokiaľ sa oneskoríte s úhradou faktúry (fakturovaná suma nie je pripísaná na účet freeSAT do uvedeného Dátumu splatnosti), upozorníme Vás na to upomienkou, ktorú Vám zašleme e-mailom alebo SMS správou. Poplatok za prvú upomienku prestavuje sumu 2 €. Pokiaľ nezrealizujete úhradu (fakturované sumy vrátane poplatku za upomienku) včas (teda do cca do 21. dňa v mesiaci), bude vám v nasledujúcej faktúre účtovaná suma za minulé obdobie vrátane poplatku za upomienku, tak aj nová suma na ďalšie (bežné) obdobie. V tomto prípade je nevyhnutné, aby ste uhradili celé sumy.

Ak neuhradíte ani túto druhú faktúru včas, bude Vám rovnakým spôsobom zaslaná druhá upomienka a služby freeSAT budú obmedzené. Poplatok za druhú upomienku predstavuje ďalšie náklady, viď cenník..