V niektorých prípadoch môže byť naúčtovaná suma za aktuálne, ale zároveň aj predchádzajúce obdobie. Môže sa to stať v prípade, ak vaši predchádzajúce úhradu neurobíte včas. V takomto prípade prosím uhraďte celú predpísanú čiastku - O SVOJE PENIAZE NEPRÍDETE- vzniknutý preplatok sa použije na pokrytie úhrady v budúcom mesiaci.