V príjme satelitnej televízie sa môžu občas vyskytnúť chyby spôsobené najrôznejšími vplyvmi. Satelitné prijímače dokážu tieto chyby rozpoznať a informovať diváka na televíznej obrazovke prostredníctvom tzv. chybového hlásenia. Toto hlásenie sa skladá z čísla chyby a stručného popisu.

E04-4

V prijímači nie je vložená dekódovacia karta. Skontrolujte, či je v prijímači vložená dekódovacia karta freeSAT.

E05-4

Neznáma karta. Skontrolovať správne vloženie správne karty.

E06-4

Chyba karty. Prekontrolujte správne vloženie dekódovacej karty freeSAT do satelitného prijímača/modulu. Karta sa vkladá čipom dozadu a hore, alebo čipom dozadu a dolu. Pokiaľ ani takto nedôjde k náprave, môže ísť o poruchu dekódovacej karty. Pred odoslaním karty k reklamácii ale ešte odporúčame otestovať túto kartu v inom satelitnom prijímači (najlepšie v niektorej predajni satelitnej techniky).

E16-4

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Služby, které jsou na vaší satelitní kartě aktuálně aktivní si můžete ověřit v samoobslužném portálu Můj freeSAT. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (viac o reaktiváciu karty sa dozviete tu).

E18-4

Program je kódovaný na základe žiadosti vysielateľa. Nemáte oprávnenie sledovať tento program.Skontrolujte či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Služby, které jsou na vaší satelitní kartě aktuálně aktivní si můžete ověřit v samoobslužném portálu Můj freeSAT. Ak je súčasti vášho balíčku, ale program po chvíli nezačne hrať, môže ísť o chybu karty a jej komunikácie so systémom. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (viac o reaktiváciu karty sa dozviete tu).

E19-4

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka. Služby, které jsou na vaší satelitní kartě aktuálně aktivní si můžete ověřit v samoobslužném portálu Můj freeSAT. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút – ak program ani tak nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (viac o reaktiváciu karty sa dozviete tu).

E30-4

Karta nebola dlhšiu dobu používaná. Prepnite na program Jednotka HD a počkajte cca 30 minút. Pokiaľ ani potom daný program nenabehne, je potrebné poslať na vašu dekódovaciu kartu nové aktivačné zápisy (viac o reaktiváciu karty sa dozviete tu).

E106-4

Nesprávna karta. Program je kódovaný systémom od iného operátora. Vložte správnu dekódovaciu kartu freeSAT.

E106-9

Program je kódovaný. Skontrolujte parametre naladenia programu, pravdepodobne máte naladenú zlú predvoľbu programu, určenú pre iných operátorov. Správne parametre programov nájdete na webových stránkach k stiahnutiu.

E109-4

Program nie je možné dekódovať. Skontrolujte parametre naladenia programu, ale tiež, či je program súčasťou vami predplateného programového balíčka

E120-4

Karta sa synchronizuje. Pokiaľ sa karta s vysielaním nesynchronizuje, prepnite na iný program z ponuky freeSAT a potom späť na požadovaný program.

E48-32 (E52-32)

Nie je signál – problém nie je na dekódovacej karte freeSAT. Prekontrolujte nastavenia prijímača a satelitnej paraboly. Je potrebné kontaktovať technika, ktorý Vám vykonával inštaláciu.

E136-4

Pre sledovanie tohto programu zadajte PIN a vypnite rodičovský zámok.