Aby ste mali všetky vaše televízne programy dostupné, musíte ich mať správne naladené. Pokiaľ používate satelitný prijímač, ktorý je vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov – FastScan, nemusíte sa týmto problémom vôbec zaoberať – naladenie programov vykoná váš prijímač vždy automaticky. Pokiaľ takýto satelitný prijímač nemáte alebo používate CA modul, je potrebné si televízne programy naladiť manuálne.

 1. Používam prijímacie zariadenie, ktoré JE vybavené funkciou automatického ladenia a usporiadania programov

  Pokiaľ používate prijímacie zariadenie (satelitný prijímač alebo televízor), ktoré je vybavené funkciou automatického ladenia a usporiadania programov, nemusíte nič riešiť – pri akejkoľvek zmene vysielacích parametrov váš prijímač automaticky naladí všetky programy podľa aktuálnych parametrov a usporiada podľa pripravenej tabuľky. To, či je váš satelitný prijímač vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov FastScan, spoznáte najlepšie podľa návodu k obsluhe.

  Ak využívate niektorý z balíčkov freeSAT Smart, freeSAT Multi a freeSAT Kombi+, freeSAT Apple TV+, freeSAT Premium, prijímate signál zo satelitu zo satelitu Astra 23,5°E a 19,2°E, radenie a usporiadanie programov (FastScan) je podľa tejto tabuľky.

  Ak využívate niektorý z balíčkov light, medium HD a plus HD, prijímate signál zo satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W, radenie a usporiadanie programov (FastScan) je podľa tejto tabuľky.

  Ak neviete alebo si nie ste istí aký balíček využívate a z akého satelitu prijímate signál, doporučujeme Vám, skontrolovať nastavené služby v samoobslužnom portáli Môj freeSAT alebo prečítať Vašu poslednú faktúru za služby freeSAT.

 2. Moje prijímacie zariadenie NIE JE vybavené funkciou automatického ladenia a usporiadania programov

  Pokiaľ nie je vaše prijímacie zariadenie (satelitný prijímač alebo televízor) vybavené funkciou automatického ladenia a usporiadania programov, je potrebné pri zmene vysielacích parametrov naladiť programy manuálne – pri ladení postupujte podľa návodu na obsluhu vášho prijímacieho zariadenia a použite príslušné parametre podľa podľa tabuliek.

  Zvoľte prosím správnu tabuľku s parametrami, podľa aktuálne využívaného balíčka (Smart, Multi, Kombi+, Kombi+ Apple TV+, Premium alebo light, medium HD, plus HD).

  Ak využívate niektorý z balíčkov freeSAT Smart, freeSAT Multi a freeSAT Kombi+, freeSAT Apple TV+, freeSAT Premium, prijímate signál zo satelitu zo satelitu Astra 23,5 °E a 19,2°E, použite tieto parametre pre naladenie programov.

  Ak využívate niektorý z balíčkov light, medium HD a plus HD, prijímate signál zo satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W, použite tieto parametre pre naladenie programov .

  Pokiaľ už návod na obsluhu nemáte, môže vám pomôcť stránka Orientačné návody pre naladenie, kde nájdete všeobecný návod pre naladenie programov v satelitních prijímačoch.

  Pokiaľ si na ladenie sami netrúfate, odporúčame obrátiť sa na odborníkov – zoznam autorizovaných predajcov nájdete tu.