Vždy k 5. dňu v mesiaci je v zákazníckej databáze je automatický výpočet, z ktorého sú získané podklady pre vytvorenie všetkých zákazníckych faktúr, ktoré pokrývajú služby freeSAT na nasledujúci mesiac (tzv. běžné období).

Počas niekoľkých dní sa musia všetky faktúry pripraviť, skontrolovať, vytlačiť a do 13. dňa tohto mesiaca doručiť všetkým zákazníkom.

Od prijatie faktúry majú zákazníci niekoľko dní na jej úhradu. Na faktúre sú preto uvedené 2 dôležité dátumy – Dátum splatnosti zvyčajne 24. deň v mesiaci) a Odporúčaný dátum úhrady (zvyčajne 21. deň v mesiaci). Dátum splatnosti označuje deň, kedy by mala byť úhrada už pripísaná na účte freeSAT. Pretože ale niektoré platobné metódy trvajú aj niekoľko dní, odporúčame úhradu faktúry vykonať s predstihom, teda podľa Odporúčaného dátumu úhrady.

V niektorých prípadoch môže byť naúčtovaná suma za aktuálne, ale zároveň aj predchádzajúce obdobie. Môže sa to stať v prípade, ak vaši predchádzajúce úhradu neurobíte včas. V takomto prípade prosím uhraďte celú predpísanú čiastku - O SVOJE PENIAZE NEPRÍDETE- vzniknutý preplatok sa použije na pokrytie úhrady v budúcom mesiaci.