Pokiaľ používate prijímacie zariadenie (satelitný prijímač alebo televízor), ktoré je vybavené funkciou automatického ladenia a usporiadania programov– FastScan, nemusíte nič riešiť – pri akejkoľvek zmene vysielacích parametrov váš prijímač automaticky naladí všetky programy podľa aktuálnych parametrov a usporiada podľa pripravenej tabuľky. To, či je váš satelitný prijímač vybavený funkciou automatického ladenia a usporiadania programov FastScan, spoznáte najlepšie podľa návodu k obsluhe.

freeSAT Smart, freeSAT Multi a freeSAT Kombi+, freeSAT Apple TV+, freeSAT Premium

Ak využívate niektorý z týchto balíčkov, prijímate signál zo satelitu zo satelitu Astra 23,5°E a 19,2°E, radenie a usporiadanie programov (FastScan) je podľa tejto tabuľky.

Kaon a Humax

Ak máte satelitný prijímača Kaon nebo Humax pronajatý od freeSATu, vôbec nič nemusíte řešit! V prípade, že Vám niektoré programy v zoznamov programov chýbaju, odporúčame si náš satelitný prijímač aspoň raz pomocou diaľkového ovládača na noc vypnúť. Aktualizácia programov prebehne automaticky.

Ostatné satelitné prijímače

Pri ostatných satelitných prijímačov s funkciou FastScan je postup jednoduchý. Prejdite do menu prijímača, vyberte položku Inštalácia a v tejto sekcii by ste mali nájsť položku FastScan. Následne vyberte poskytovateľa UPC (predchádzajúci názov spoločnosti freeSAT), prípadne vyberte krajinu Slovakia/Slovensko a spustite vyhľadávanie.

V prípade, že nemôžete nájsť v menu prijímača uvedené položky, odporúčame prečítať si návod vášho satelitného prijímača. Ak už návod na obsluhu nemáte, môže vám pomôcť stránka Návody pre naladenie, kde nájdete užívateľské príručky či stručné návody naladenie pre najbežnejšie používané satelitné prijímače a tiež všeobecný, orientačné návod pre naladenie programov v satelitných prijímačoch.

light, medium HD a plus HD

Ak využívate niektorý z týchto balíčka, prijímate signál zo satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W, radenie a usporiadanie programov (FastScan) je podľa tejto tabuľky.

Kaon a Humax

Ak máte satelitný prijímača Kaon nebo Humax pronajatý od freeSATu, vôbec nič nemusíte řešit! V prípade, že Vám niektoré programy v zoznamov programov chýbaju, odporúčame si náš satelitný prijímač aspoň raz pomocou diaľkového ovládača na noc vypnúť. Aktualizácia programov prebehne automaticky.


Amiko
a AB Cryptobox

Väčšinou satelitných prijímačov Amiko, AB Cryptobox je vybavená funkciou FastScan, ktorá slúži k rýchlemu automatickému ladenie a usporiadanie programov freeSAT. Pripravili sme pre Vás jednoduchý a prehľadný postup, ako FastScan spustiť a aktualizovať zoznam programov vo vašom satelitnom prijímači. Stiahnuť si ho môžete tu.


Ostatné satelitné prijímače

Pri ostatných satelitných prijímačov s funkciou FastScan je postup veľmi podobný ako pri prijímačoch uvedených vyššie. Prejdite do menu prijímača, vyberte položku Inštalácia a v tejto sekcii by ste mali nájsť položku FastScan. Následne vyberte poskytovateľa UPC (predchádzajúci názov spoločnosti freeSAT), prípadne vyberte krajinu Slovakia/Slovensko a spustite vyhľadávanie.

V prípade, že nemôžete nájsť v menu prijímača uvedené položky, odporúčame prečítať si návod vášho satelitného prijímača. Ak už návod na obsluhu nemáte, môže vám pomôcť stránka Návody pre naladenie, kde nájdete užívateľské príručky či stručné návody naladenie pre najbežnejšie používané satelitné prijímače a tiež všeobecný, orientačné návod pre naladenie programov v satelitných prijímačoch.

 

Aktuálne radenie jednotlivých programov z balíčkov freeSAT Smart, freeSAT Multi a freeSAT Kombi+, freeSAT Apple TV+, freeSAT Premium si môžete stiahnuť tu.
Aktuálne radenie jednotlivých programov z balíčkov light, medium HD a plus HD si môžete stiahnuť tu.