Vážený zákazník, ako sme Vás informovali vo vašom vyúčtovaní, venujte, prosím, pozornosť zmene fakturačného procesu za služby freeSAT. Od fakturačného obdobia 03/2021 Vám je vyúčtovanie za služby freeSAT doručované o niekoľko dní neskôr, konkrétne okolo 13. dňa v mesiaci pre platbu poukážkou, bankovým prevodom alebo Inkasom.

Mení sa iba čas doručenia a splatnosti, táto zmena nemá vplyv na účtovacie obdobie a fakturovanú sumu.


Číslo účtu pre vaše platby je SK11 8130 0000 0020 1454 0402.
BIC: CITISKBA 


Ak ste si istí, že Vám faktúra skutočne neprišla (e-mailom alebo poštou s magazínom freeSAT), môžete ju nájsť (tak ako minulé faktúry) tiež na tomto webe v samoobslužnom portáli Môj freeSAT.