Pre úhradu služieb freeSAT si môžete zvoliť niektorú z nižšie uvedených platobných metód:

 1. Inkaso z účtu (odporúčame)

  Inkaso je pohodlná platobná metóda, pri ktorej jednorazovým nastavením a súhlasom vo vašej banke umožníte, aby freeSAT v dohodnutom termíne automaticky stiahol fakturovanú sumu. Dátum stiahnutia inkasa je na faktúre uvedený v položke Dátum splatnosti.

 2. SIPO

  Ide o inkasnú službu Slovenskej pošty pre združené platby za služby od rôznych dodávateľov.

  Pre nastavenie úhrady prostredníctvom SIPO kontaktujte Zákaznícky servis.

 3. Trvalý príkaz

  Zadajte si ho vo vašej banke (v pobočke alebo cez internet banking) s použitím platobných údajov (nájdete ich na vašej faktúre v modrom rámčeku).

 4. Poštová poukážka

  Štandardná platba poštovnej poukážky typu A v pobočke Slovenskej pošty. Poštovú poukážku nájdete na každej faktúre v spodnej časti..

 5. On-line v samoobslužnom portáli Môj freeSAT

  Platbu môžete zrealizovať niektorou z on-line platobných metód, a to cez zelené tlačidlo „Zaplatiť“, ktoré nájdete v spodnej časti v sekcii „Účty a platby“.