Vážený zákazník, ako sme Vás informovali vo vašom vyúčtovaní, venujte, prosím, pozornosť zmene fakturačného procesu za služby freeSAT. Od tohto fakturačného obdobia Vám bude vyúčtovanie za služby freeSAT doručované o niekoľko dní neskôr, konkrétne okolo 13. dňa v mesiaci pre platbu poukážkou, bankovým prevodom alebo Inkasom.

Mení sa iba čas doručenia a splatnosti, táto zmena nemá vplyv na účtovacie obdobie a fakturovanú sumu.


Zároveň meníme aj číslo účtu pre vaše platb
y.
Nové číslo účtu je: SK11 8130 0000 0020 1454 0402
BIC: CITISKBA 


Platbu za služby na aktuálny mesiac posielajte už na tento nový účet.

Ak ste už uhradili na starý účet, platba bude tiež pripísaná.


Ak ste si istí, že Vám faktúra skutočne neprišla (e-mailom alebo poštou s magazínom freeSAT), môžete ju nájsť (tak ako minulé faktúry) tiež na tomto webe v samoobslužnom portáli Môj freeSAT.