Navigácia

UPC DTH chce neustále poskytovať informácie partnerom, zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám o nových produktoch, službách a o zapojení našich podnikov do rôznych sociálnych projektov v súčasnosti.

Pokiaľ máte otázky ohľadom materiálov z tlače, prosíme kontaktujte zástupcu oddelenia komunikácie UPC DTH.

E-mail: press@upcdth.lu

Najnovšie tlačové správy